Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 5 februari 2012

Hur många är 97 procent av klimatforskarna?

Den välkände USA-meteorologen och AGW-tvivlaren Art Horn håller ofta föreläsningar om den påstådda globala uppvärmningen. ”En av de vanligaste frågorna i samband med dessa är hur jag kan tvivla på att människan bidrar till klimatförändringarna när 97 procent av klimatforskarna inte gör det? Mitt svar blir att siffran 97 procent inte stämmer med verkligheten.”


Varifrån kommer då denna siffra? En ofta citerad källa är en nätenkät som publicerades 2009 av Peter Doran och Maggie Kendall Zimmerman vid universitetet i Illinois. Formuläret skickades till 10,257 forskare. Frågorna hade utformats så att de skulle vara enkla att besvara på ett par minuter. Svar kom från 3,146 personer.

Allt som allt omfattade frågeformuläret nio frågor. Den inledande och viktigaste av dessa löd: “Jämfört med förhållandena före 1800, anser du att den globala medeltemperaturen i stort har ökat, sjunkit eller förblivit relativt konstant?” Av dem som besvarat enkäten ansåg 90 procent att den ökat.

Men enligt Art Horn är detta en laddad fråga. Ingen kan förneka att jorden under de senaste 2000 åren upplevt stora temperatursvängningar. Det har varit både varmare och kallare än idag. Efter ”Lilla istiden” – som kulminerade kring sekelskiftet 1700 – har temperaturen på jorden ökat, det är alla forskare ense om. Avsikten med frågan i enkäten var att få svaret att temperaturen ökat – men ändå var det inte 100 procent som svarade ja utan endast 90 procent (vilket i och för sig är aningen märkligt).

Fråga nr 2 var ännu märkligare: ”Anser du att mänsklig aktivitet är en signifikant bidragande faktor till förändringar i den globala medeltemperaturen?” Endast 82 procent av de 3,146 som svarade på enkäten svarade ja på den frågan. Slår man ihop det med procentsatsen för fråga ett, minskar de 97 procenten till 86 procent och det låter ju inte lika övertygande.

Sen kan man alltid fråga sig vad som menas med ”mänsklig aktivitet”. Användningen av fossila bränslen, byggandet av städer och uppodling av land är några exempel som förvisso kan ha förändrat temperaturen i ett område. Medeltemperaturen kan också påverkas av att miljön runt en mätstation ändras, och det är ju också en form av mänsklig aktivitet.

Art Horn menar att det finns en mängd variabler som enkätsvaren inte analyserar. Ett ”ja” på fråga 2 innebär inte nödvändigtvis att den som svarat enbart syftar på fossila bränslen. Och vad menas med ”signifikant”? 50 procent, 25 procent eller 10 procent?

Siffran 97 procent har man fått fram genom att sålla ut 79 “godkända” svar bland de 3,146. För att ett enkätsvar skulle godkännas måste den som svarat nyligen ha publicerat artiklar och annat material som till minst 50 procent handlat om klimatet.

Av dessa hade 76 av 79 svarat att det blivit varmare (96.2%). Återigen kan man undra över att det inte var 100 procent som höll med. På fråga nummer 2 svarade 75 av 77 “ja” (97.4%). Intressant är att av de 36 meteorologer som besvarade fråga 2 var det bara 23 av 36 eller 64 procent som ansåg att människans aktiviteter var en signifikant bidragande faktor till temperaturförändringarna. Men det brydde sig uppenbarligen inte frågeställarna om eftersom 87 procent inte låter lika övertygande som 97 procent.

Det finns med andra ord ingen riktig substans i påståendet om forskarvärldens ”konsensus” utan än en gång handlar det om att manipulera siffror så att de passar budskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare