Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 7 augusti 2012

Har vi glömt bullret från vindkraftverken?

Inga bullerstörningar - men fan vad fult!


Mätningar av bullret från vindkraftverk har gett ovedersägliga bevis för att dessa utgör en hälsofara också för människor som bor långt från dem. Ca 70 procent av dem som bor upp till 5 km bort påverkas negativt av ljudet och över 50 procent anser det vara mycket störande.


Studien har gjorts vid universitetet i Adelaide i Australien och har som vanligt förtigits av media i Sverige.
Den genomfördes i närheten av en vindfarm i södra Australien som består av 37 st Vestas V90 turbiner på 3 MW. De här stora snurrorna uppges skicka ut mer lågfrekvent ljud än mindre modeller, ett faktum som påverkar hälsotillståndet hos människor som lever långt från anläggningen. Symtomen är de vanliga: sömnlöshet, illamående, stress, koncentrationssvårigheter och irritation över småsaker.

Danska myndigheter erkänner att lågfrekvent ljud menligt påverkar människor som utsätts för det. Därför har man angett en maximal ljudnivå inomhus på 20 dB(A). Men genom att manipulera de parametrar som används vid beräkningarna har nivån höjts till 30 dB(A) i 30 procent av fallen, enligt en artikel av Henrik Møller, professor i akustik vid Aalborgs universitet. ”Ingen skulle acceptera ett buller på 30 dB(A) i sitt hem nattetid.”

Också här hemma har röster höjts för bättre kontroll av de mätningar som görs i närheten av vindkraftverken. Vid ett av Svenska akustiska sällskapets årsmöten påtalades att ”bullerforskare och Naturvårdsverket är överens om att bullerberäkningarna vid vindkraftsprojektering är otillförlitliga och att reglerna måste skärpas”. Efter det lär dock inte mycket ha hänt utan de stora vindkraftverken blir bara fler och fler.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd fortsätter oförtrutet kampen mot de vansinniga satsningarna på vindkraft. I en artikel på Newsmill hoppas Jonny Fagerström och Björn Törnvall på någon form av ”självsanering” på grund av de låga elpriserna och överkapaciteten på elenergi:

”Sveriges elöverskott väntas öka till 25 TWh utan vindkraften vilket kommer att hålla elpriset lågt. Nya vindkraftverk kommer fortsatt att vara olönsamma och närmast omöjliga att finansiera via banksystemet. Troligen kommer även nätägande elbolag att ytterligare dra öronen åt sig inför de mycket kostnadskrävande investeringar i lokal-, regional- och stamnät som vindbolagen kräver, men som de inte kan eller vill betala själva. 2012 kommer sannolikt att bli ett mycket omskakande år för många i den bidragsdrivna svenska vindkraftsbranschen.”

Ännu har Skeppsgossen tyvärr inte sett några konkurser i branschen och den nya satsningen på en vindpark i havet utanför Söderhamn är i sanning illavarslande. Säkert får jag anledning att återkomma många gånger till de narrar som livnär sig på vindkraft utan hänsyn till vare sig natur, människor eller djur.

3 kommentarer:

 1. A Wijkman äger VKV tillsammans med B Torekull (om dom inte lyckats lura någon stackare att köpa skiten?).

  SvaraRadera
 2. Två olika utredningar har kommit fram till samma resultat vindkraften är värdelös .

  http://thegwpf.org/uk-news/6325-gwpf-warning-wind-energy-is-extraordinarily-expensive-and-inefficient.html

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

  SvaraRadera
 3. Det är ett mängd mindre aktörer, privatpersoner, aktiebolag och ekonomiska föreningar som investerar i vindkraft. Nästan alla har en så god likviditet så att de kan ta en dålig affär. Så det är ingen större risk att det blir en massa konkursutförsäljningar av vindkraftverk.

  Det har varit en del konkurser bland vindkraftstillverkarna. konkurrensen är hård och priserna på vindkraftverk har sjunkit ganska kraftigt på bara några år.

  Jan Eriksson

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare