Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 3 augusti 2012

En förnuftets röst i klimatdebatten

John R. Christy är professor i atmosfärvetenskap vid universitetet i Huntsville, Alabama, och en av världens ledande klimatforskare. Nyligen vittnade han i ett senatsutskott i Washington och hade många kloka synpunkter på klimatet och klimatdebatten. Han inledde sitt anförande med att bemöta påståendena om att senare års extremväder utgör bevis för att vi människor påverkar klimatet.

”Jorden är mycket stor, vädret mycket dynamiskt och någonstans måste man räkna med extrema, årliga och helt naturliga väderhändelser. Vad vi har upplevt nu är mindre dramatiskt än många händelser som inträffat tidigare.”

Han framhöll också att observationer är betydligt mer pålitliga än spekulativa klimatmodeller av den typ IPCC ägnat sig åt. ”De tusentals forskare som ägnar sig åt klimatförändringarna är långt ifrån överens”, sa Christy. ”Därför är det fel att tala om konsensus. Klimatforskning är ett osäkert forskningsområde. Anslag måste också ges till de forskare som arbetar oberoende för att vi ska få en allsidig genomlysning.”

Koldioxiden i atmosfären ger näring åt växtligheten och därmed föda åt människor och djur. Ju högre CO2-halt desto mer mat åt alla. Med hjälp av billig kolbaserad energi kan människor lyftas ur förlamande fattigdom. Stigande CO2-halter ger hopp om en bättre tillvaro för dem som lever på marginalerna utan tillgång till elektricitet, transportmedel och industri, Modern kolbaserad energiproduktion innebär också att skogar kan räddas och att andra miljöproblem som vatten- och luftföroreningar minskar. Så länge vi inte kan skapa ekonomiskt överkomlig energi på andra sätt kommer kolet att förbli den viktigaste energikällan.

Christy framhöll också vikten av att vi förbereder oss på extrema väderhändelser som torka och översvämningar genom praktiska åtgärder i stället för att som nu inbilla oss att vi kan påverka vädret, vilket tvärt emot vad en del hävdar är omöjligt.

”Klimatforskarna har inga laboratoriemetoder med vilka vi kan testa våra hypoteser. Resultatet är att så kallad vetenskap inbegriper personliga åsikter, myndighetsargument, dramatiska pressreleaser och svammel om konsensus från vissa grupper. Det är inte vetenskap.”

Vad gäller våra möjligheter att påverka klimatet refererade Christy till en rapport från 2006. Då gjorde han tankeexperimentet att vi år 2020 hade 1000 1,4gW kärnkraftverk i drift. Ett sådant jätteprojekt skulle ändå bara leda till en 10-procentig minskning av de globala CO2-utsläppen och ha en minimal betydelse för klimatet. Situationen har inte ändrats sen dess, möjligen blir påverkan ännu mindre eftersom klimatsystemet inte tycks vara känsligt för CO2-utsläpp.

Skeppsgossen gläds över att det fortfarande finns förnuftiga forskare som får komma till tals i officiella sammanhang som detta. Tänk om också svenska politiker gjorde sig besväret att lyssna till män som John R. Christy (i stället för att som vissa klimatnarrar avfärda honom som en lakej betald av oljebolagen). Till slut ett tänkvärt citat av Christy:

“Moder Natur arbetar helt enkelt med ett system som är så komplext att vi vanliga dödliga (exempelvis forskare) inte behärskar det och inte heller har verktyg att kunna hantera det. Som min gymnasielärare i fysik brukade säga vid denna vi-ska-övervinna-världen-med-en-räknesticka-tid: Börja alla vetenskapliga uttalanden med orden På vår nuvarande nivå av okunskap tror vi att vi vet…”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare