Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 17 augusti 2012

Mer om fågelslakten


Att vindkraften är en fullständigt meningslös, improduktiv och miljöförstörande energikälla har framhållits otaliga gånger. Men trots det fortsätter politikerna att slösa skattebetalarnas pengar på dessa beläten. Och av samma orsak sopar de all kritik under mattan. Det mest flagranta exemplet på detta är den tystnad som mött vissa oberoende organisationer med fågelskydd på agendan när de tagit upp den pågående fågelslakten runt vindkraftverken.


Naturvårdsverket och ornitologer i Sverige instämmer i vindkraftälskarnas hallelujakör i stället för att göra seriösa långtidsundersökningar av vad som egentligen händer med framför allt rovfåglarna i områden med stora vindkraftsfarmer. Inte heller brittiska Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) och Audubon Society i USA tycks anse att propellrar med en svepyta motsvarande en fotbollsplan och bladspetshastigheter på upp till 300 km/h utgör ett problem för fågellivet.

Det finns gott om bevis för denna tragedi från olika håll i världen. Världens mest studerade anläggning i Altamont Pass i Kalifornien beräknas ha dödat mellan 2000 och 3000 kungsörnar under de senaste 20 åren. Efter bygget av vindkraftfarmen på ön Smøla utanför Norge har stammen av havsörnar reducerats kraftigt och förra året lär en enda unge ha överlevt. I Tasmanien har vindkraftverken nära nog utrotat en lokal underart till de rödlistade viggstjärtsörnarna.

Det framhålls ibland att fåglar undviker att flyga nära vindkraftverk, men det är en sanning med modifikation. Andra källor hävdar tvärtom att rovfåglar dras till just de lokaler (höjder och åsar) där vindkraftverken står, eftersom det är där som uppvindarna finns. På grund av de höga hastigheterna hos bladspetsarna sugs fåglarna in och strimlas. Det finns flera klipp på Youtube att titta på för den som vill ha bildbevis.

Den franske fågelvännen Marcel Duchamp som nu bor i Alicante i Spanien är den kanske mest aktive vindkraftsmotståndaren. Han driver organisationen Save The Eagles International på vars hemsida det finns gott om otäcka bilder av fågelfynd under vindsnurrorna. Enligt hans beräkningar handlar det om miljoner fåglar som varje år dödas av vindkraftverk enbart i Spanien. Men hans arbete avfärdas självklart av de organisationer som borde undersöka saken – “Duchamp är bara ute efter att svartmåla vindkraftsindustrin” är en vanlig kommentar.

Och om det nu skulle vara så, gör det Duchamp mindre trovärdig? Duchamp har lagt fram bevis som det borde ligga i naturvårdsmyndigheternas intresse att ta en närmare titt på och bemöta.

Tyvärr står det klart att också etablerade naturskyddsorganisationer kan köpas till tystnad. Bygget av en stor vindfarm på Cape Cod i USA hotades av protester från den lokala avdelningen av Audubon Society – men protesterna upphörde när vkv-exploatörerna gav avdelningen en massa pengar för kommande undersökningar om kraftverkens inverkan på fågellivet. Det hände 2010 och sen dess har det varit tyst om eventuella skador.

I Storbritannien påstår sig RPSB hålla ett öga på fågellivet kring vindkraftverken, samtidigt som man hävdar att ”klimatförändringarna är ändå det största hotet mot mångfalden på jorden”. Scottish & Southern Energy har till och med slagit påsarna ihop med sällskapet och donerar 10 pund till varje kund som påstår sig värna om mångfalden. Andra organisationer får generösa bidrag för att tillstyrka byggandet av nya vindkraftverk i fågelkänsliga områden.

Ett exempel är anläggningen Edinbane på Isle of Skye, som hyser en stor population av kungs- och havsörnar. Den första datorkörningen av “kollisionsmodellen” visade att det troligen skulle dödas 137 kungsörnar under en period på 25 år – nästan 10 gånger fler än det tillåtna maxtalet på 15 fåglar. Då ändrade man på parametern ”undvikandegrad” från 95 till 98 procent och minskade antalet vindsnurror med 9 stycken. Och vips var man nere i tilllåtna maxkvoten 15 örnar.

Stora rovfåglar är inte de enda offren för vinkrafthysterin. Tusentals kilometer kraftledningar behövs för att ansluta dem till elnätet. Birdlife International har i en studie angett antalet döda fåglar per kilometer kraftledning till ca 800. Och hur många fladdermöss som imploderar av lufttrycket från propellerbladen är helt omöjligt att uppskatta.

För oss vanliga medborgare är det straffbelagt att döda såväl fladdermöss som örnar. Men de politiker och tjänstemän som godkänner lokaliseringen av vindkraftverk och de som tjänar pengar på dem står ovanför lagen. Att fågellivet får betala ett högt pris för ett löjligt och totalt onödigt krafttillskott bryr de sig inte om. När ska Sveriges ornitologer sluta blunda?

År 2009 fick Exxon Mobil böta 600 000 dollar för att de under en femårsperiod hade råkat döda 85 fåglar i fem amerikanska delstater. Enligt US Fish & Wildlife Service (FWS) kan så många som 500 000 fåglar och oräkneliga mängder fladdermöss varje år få sätta livet till på grund av vindkraften.

Ändå har inget vindkraftföretag dragits inför domstol för denna fågelslakt. I stället subventionerar man verken och ser till att det hela tiden byggs nya som i sin tur måste subventioneras för all framtid. Det har gått 40 år sen man gjorde de första satsningarna på vind- och solkraft i USA och än idag kan inget av energislagen klara sig utan subventioner.

I USA svarar vindkraften nu för 2,3 procent av den totala elförbrukningen. Enligt beräkningar från det amerikanska energidepartementet kommer fossila bränslen att svara för 77 procent av energiproduktionen 2035 (jämfört med 83 procent 2010). Samtidigt har bidragen till energin från ”förnybara” bränslen som etanol, sopförbränning och biomassa minskat från 8,9 procent 1983 till 7 procent.

För några år sen fördes en debatt om den fågeldöd vindkraftverken orsakar och i bland annat tidskriften Vår Fågelvärld nr 3/2009 fanns en artikel om örnarna på Smøla. Den baserades på undersökningar som utförts i initialskedet – sen dess verkar också den debatten ha tystnat trots att man räknat till 26 döda örnar på några år. Kanske är norska havsörnar smartare än de spanska och amerikanska som enligt FWS ovan fortsätter att utrota sig själva genom att flyga för nära propellrarna?

1 kommentar:

 1. Hej Narren

  Du skriver om Smöla som väl är den enda stora undersökning som gjorts om fåglar och vindkraft. Det var är ju en vindkraftspark som ute i norska kustbandet där verken står ganska tätt, som blev ökänt för "örnslakten".

  Här är Norsk Institutt for Naturforsknings (NINA)rapport om "örnslakten".

  http://www.sofnet.org/1.0.1.0/1267/download_917.php

  Det känns lite överdrivet att kalla det för fågelslakt.

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare