Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 30 augusti 2016

Australisk forskare avfärdar myten om det stigande havet


Albert Parker är adjungerad professor vid James Cook-universitetet i Australien. I en mycket utförlig artikel i facktidskriften American Journal of Geophysics, Geochemistry and Geosystems presenterar han starka bevis för att havsnivåerna är i stort sett oförändrade och kommer att så vara under resten av det här århundradet. Han menar att det därför är ekonomiskt vanvett att slänga ut miljarder på exempelvis invallningar och andra anläggningar som ska hindra havet från att äta upp våra kuster.

Det grundläggande felet i resonemanget om det stigande havet är enligt honom att man förlitar sig på satellitmätningar och datormodeller i stället för att läsa av nivåförändringarna hos de tidvattenmätare som varit i bruk i norra Europa och på USA:s östkust sedan mitten av 1800-talet. Parker refererar i sin text till 722 sådana mätare. Av dem anser han att värdena från 72 instrument som varit i bruk från 1900 fram till våra dagar är de mest tillförlitliga mått vi har på eventuella förändringar. 

”Visst kan satellitmätningar och GPS-avläsningar vara intressanta i det långa loppet, men idag är de inte exakta nog för att ersätta de gamla tidvattenmätarna”, skriver han. ”Inom all vetenskap är alltid ett större grundmaterial att föredra framför ett litet. På samma sätt är säkrare resultat bättre än osäkra mätvärden och direkta avläsningar att föredra framför beräknade uppgifter. Det gäller också när man ska beräkna höjningen av havsnivåerna.”

Albert Parker har kommit fram till havsnivåerna i världen har höjts så litet att de i praktiken kan anses vara konstanta. Även om det finns personer som tror eller hävdar motsatsen, finns det inga belägg för att förhöjda CO2-värden i atmosfären till följd av utsläpp av växthusgaser driver på stigande havsnivåer. Därför är det vanvettigt att slösa en massa pengar kustförstärkande åtgärder utan att vi har några bevis för att havet hotar stränderna.

Enligt författaren gör vi bäst i att lämna våra kuster i fred – annat än när de hotas av t.ex. erosion och liknande naturliga företeelser som inte har med havsnivåerna att göra. Jämförelsen med den upphettade debatten om jordens uppvärmning ligger nära till hands. Vilken är egentligen den ”riktiga” globala medeltemperaturen, vilken är den ”riktiga” havsnivån? Vi måste helt enkelt lära oss att acceptera naturliga variationer, annars är vi ute på en mycket hal och mycket förrädisk is.

Albert Parker: ”Teorin om att människans utsläpp av CO2 driver temperaturer, havsnivåer, pH-värdet i havsvattnet och allt möjligt annat bygger på mycket subjektiva tolkningar av enstaka data som förvanskats för att stämma med teorin. Det handlar om antaganden snarare än om resultat.”

Slutsatsen blir att de relativa havsnivåerna har stigit och sjunkit under den första delen av 1900-talet enligt ungefär samma mönster som under den andra delen av förra århundradet. Ingenting pekar på en acceleration och det finns ingen anledning att tro att det ska hända något sensationellt med havet under det kommande seklet.     Läs hela dokumentet på http://www.aiscience.org/journal


1 kommentar:

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare