Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 17 augusti 2016

Kan ett stort vulkanutbrott rädda jorden från översvämning?

I många år har klimatforskarna försökt hitta en förklaring till att den förväntade höjningen av havsnivåerna har uteblivit. Deras datamodeller har ju visat på en sådan – i stället visar verkligheten att havsnivåerna sjunkit! Under 1990-talet uppmättes enligt vissa källor en årlig minskning på 3,5 mm och på 2000-talet en minskning med 2,7 mm per år.

Kan det månne bero på vulkanism? För 10 år sedan presenterade amerikanska forskare klimatmodeller som visade att Krakatoas utbrott 1883 maskerade en havsnivåhöjning som borde ha ägt rum men uteblev. Sedan dess har klimatdebatten blivit alltmer ovederhäftig och på senare år har det ju pratats mycket om en accelererande nivåhöjning som dock ingen har lyckats bekräfta.     

Nu handlar diskussionerna ombord på Narrskeppet åter om att vulkanutbrott “maskerar” den förväntade höjningen av havsnivåerna. Krakatoa slumrar och kan inte lastas, men 1991 hade ju Pinatubo ett ordentligt utbrott som nu anses vara orsaken till att datamodellerna inte stämmer med verkligheten eller tvärtom.

Det är en forskare vid National Center for Atmospheric Research (NCAR) i Colorado, Steve Nerem, som kommit fram till detta. Nerem och hans kolleger har kört 40 teoretiska klimatmodeller med möjliga scenarion för havsnivåhöjning mot modeller med aerosoler från vulkanutbrott som en del anser har en avkylande effekt på vår upphettade jord.

Som alla rättänkande AGW-proselyter varnar Nerem nu för att en varmare värld kommer att leda till en kraftig höjning av havsnivåerna, smältande polarisar och all annan smörja som klimatforskarna basunerar ut. Men då räknar han tydligen inte med att åtskilliga vulkaner varit mer aktiva än vanligt på senare år – nu senast är det Popocatépetl i Mexiko som bullrar mer än vanligt.

Om man ska tro på NCAR behöver vår jord ett nytt stort vulkanutbrott för att hålla det hotande havet stången.


Ett exempel på hur klimatnarrarna kan förvandla en liten nivåsänkning till en höjning. 


       

1 kommentar:

 1. Intressant fråga, detta med havsnivåhöjningar. Det finns många anledningar till att sådan kan ske. Några är bl a -haven blir varmare, -mer vatten "skapas", -månens långsiktiga påverkan förbises. Vulkanism, visst?
  En förbisedd process är att man via de olika "bergsryggarna" under havens yta kan konstatera att ryggarna är centra för att klotet "utvidgas" just där. En intressant detalj är att jordens olika världsdelar kan "vecklas samman" till en enda landmassa, men att i så fall blir detta klot avsevärt mindre än dagens klot. Förklaringen kan där finnas till att djurvärldar är likartade mellan 2 kontinenter, som för miljontals år sedan hängt ihop. Samtidigt kan det finnas andra förklaringar.
  Expansions-zonerna bör innebära att det samtidigt finns ungefär lika många kilometrar av områden där en kontinentalplatta sjunker/pressas under en annan. Men detta är inte fallet. Teorin om "plattektonik" håller alltså inte helt. Det saknas förklaringar om en del detaljer hos teorin. Till råga på allt, så håller nya hav på att öppnas upp, d v s jorden spricker upp på nya ställen.

  Alltså måste teorin inordna möjligheten att jordklotet sakta sväller. Takten som jorden sväller på skulle ju kunna vara sådan att haven INTE höjs.

  Vi måste ständigt dra till minnes att jordklotet är en "organism", som har en strävan att alltid hålla stora drag och små drag i ömsesidiga balanser. När en effekt orsakas, t ex ökad CO2-utsläpp, så skapas en motkraft, t ex människans "klimatrörelser" i en motverkan. Men dessa bägge aktivitéter har sina orsaker i andra effekter och är själva motkrafter för något, - i all oändlighet.

  Mänskligheten måste släppa politikens styrning av vetenskapen, så att inte politiska fördomar lägger sin "kalla hand" över forskningens friheter. Annars händer just det som alla "goda" rörelser av dagen påstår sig vilja förhindra!

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare