Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 16 augusti 2016

Ny studie visar att statiner kan orsaka hjärtinfarkter
Många gånger nu har Skeppsgossen refererat medicinska studier som visar att kolesterolsänkande statiner inte alls förhindrar hjärtinfarkter i den utsträckning som det har påståtts och att de tvärtom har en rad otrevliga och till och med direkt dödliga biverkningar. Mer än en kritiker har kallat förskrivningen av dem den största medicinska skandalen i vår tid.

Starr, diabetes, depressioner, muskelvärk, minnesproblem, nervskador och skador på lever och njurar är bara några sedan länge påtalade exempel på biverkningarna av statiner. Nyare studier visar att statinerna också kan öka risken för hjärtkärlproblem!

Det är en forskare vid universitetet i Nagoya, professor Harumi Okuyama, som publicerat en studie i ansedda tidskriften Expert Review of Clinical Pharmacology. Av studien - som bygger på ett 20-tal granskade rapporter - framgår att statinerna inte bara bidrar till att kärlväggarna förlorar elasticitet utan också att pillren kan förvärra och till och med orsaka hjärtattacker.

Forskarna kom fram till att patienter som tar statiner hade en större mängd kalkavlagringar i artärerna. Det beror enligt dem på att statinerna blockerar en molekyl som är nödvändig för kroppens produktion av vitamin K. Dr Okuyama påpekar också att flera av de studier som framhåller statinernas fördelar är direkt felaktiga (underförstått bekostade av läkemedelstillverkarna).

Hypotesen att statiner skyddar hjärtat genom att sänka kolesterolet i blodet avfärdas av de japanska forskarna som i likhet med många andra specialister menar att högt kolesterol inte nödvändigtvis har en koppling till hjärtkärlsjukdomar. Än mer uppseendeväckande är kanske denna formulering:
”Den epidemi av hjärtinfarkter och ateroskleros (åderförfettning) som hemsöker den moderna världen kan paradoxalt nog ha förvärrats av den stora förskrivningen av statiner.”

Flera internationella hjärtspecialister instämmer. En av dem, dr Malcolm Kendrick, säger att den här studien entydigt visar att statiner är klart överreklamerade, medan dr Peter Langsjoen i Texas anser att statinerna nu skrivits ut så länge och till så många patienter att man nu kan se alla deras förödande biverkningar.

Skeppsgossen vill i sammanhanget också erinra om en mängd andra studier som kommit till liknande resultat men sopats under mattan av läkemedelsbranschen i samförstånd med medicinska myndigheter (t.ex. den avslöjande artikeln av dr David M. Diamond och dr Uffe Ravnskov om det statistiska bedrägeri som ligger till grund för rekommendationerna, också den publicerad i ovannämnda tidskrift).

Den ohämmade förskrivningen av statiner kan med all rätt betecknas som den största medicinska skandalen i vår tid. De "studier" som ligger till grund för den är lika fulla av direkta lögner och lösa påståenden som den skandalösa debatten om klimatförändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare