Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 4 augusti 2016

CLEXIT kan bli ännu en seger för förnuftet


Goda nyheter har nått Narrskeppet: “CLimate EXIT” eller “CLEXIT” har konstituerats och börjat verka på den internationella arenan. Organisationen omfattar idel tunga namn och har till syfte förhindra att det kostsamma och farliga Parisavtalet ratificeras och med det snaraste blir glömt och begravt. 

Redan nu har CLEXIT kunnat notera viktiga framgångar. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har gång på gång uppmanat de 177 nationer som signerade avtalet att skynda på, kanske av rädsla för att fler nationer ska stiga av. Hittills har nämligen bara 19 länder ratificerat överenskommelsen. Avtalet kan dock inte bli giltigt förrän 55 av de länder som svarar för 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser ratificerat det. Det är med andra ord långt kvar.

Obama förväntas tvinga USA att ratificera avtalet före årsskiftet, men republikanerna förhalar och menar att senaten måste godkänna det. Än värre är det förstås att Donald Trump sagt att han kommer att riva upp hela överenskommelsen om han blir vald till president. Läget idag anses vara att 51 nationer som svarar för 53,28 procent förväntas ratificera avtalet före 31 december men 53 procent räcker inte.   

Utan att göra så mycket väsen av sig har motståndarna inom CLEXIT nu samlat över ett 60-tal forskare och ekonomer från 16 länder. I ledningen återfinns bland annat Christopher Monckton, Marc Morano, Tim Ball, Mark Duchamp och Ole Humlum. Hedersordförande är Václav Klaus (se vidare länken nedan). Två svenskar finns med: Wibjörn Karlén och Nils-Axel Mörner. 

Sekreterare i CLEXIT är australiensaren Viv Forbes som Skeppsgossen då och då har haft anledning att citera. Enligt honom skulle ett förverkligande av avtalet vara varken mer eller mindre än en global tragedi. Det skulle innebära slutet för billiga transporter och elektricitet till rimliga priser – och därmed påskynda den redan pågående överflyttningen av tillverknings- och processindustri till länder som kan erbjuda energi till låg kostnad.  

“För utvecklingsländernas del innebär Parisavtalet att de istället för pålitlig och billig vatten- och kolkraft skulle tvingas att använda biomassa för uppvärmning och kostsamma väderberoende system för sin elproduktion… Förr eller senare skulle de vägra att för alltid bli kvar i en bidragsberoende vind/sol/ved/cykel-ekonomi.”

“Det allra värsta med FN:s klimatplan är ändå Green Climate Fund,” säger Viv Forbes. ”Tanken är att de rika nationerna ska fylla på fonden med miljarder dollar och sedan använda pengarna för att muta de fattiga länderna till att satsa på en idiotisk grön energipolitik. Självklart kommer smarta politiker och affärsmän att snabbt inse att här finns pengar att tjäna i form av kolkrediter och 'klimatkompensation'”.

Redan idag har FN:s krig mot kolet orsakat enorma kostnader för både nationerna själva och deras industri. Om detta får fortsätta finns risk för en världsomfattande depression. I den programförklaring CLEXIT formulerat finns punkter som att vi måste sluta döda fladdermöss och fåglar med vindturbinblad och solkokare, att vi måste sluta förvandla träd till pellets och skicka dem över halva världen för att elda kraftstationer avsedda för kol och att vi måste sluta kalhugga skogar och använda grödor för att framställa fordonsbränsle.     

”Koldioxiden styr inte klimatet. Den är livsviktig näring för växterna och en ökad andel koldioxid i atmosfären ger oss en grönare jord”, slutar Viv Forbes.

Vill du läsa originaldokumentet i PDF-version, gå till 
http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit.pdf [296 KB]

En förteckning över den ursprungliga kommittén och dess medlemmar hittar du på
http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf [158 KB]


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare