Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 2 augusti 2016

Kalifornien rustar ner sin energiförsörjning

Diablo Canyon i Kalifornien hotas av stängning
Det är väl bara Kalifornien som har samma efterblivet negativa inställning till kärnkraften som Sverige. Nu meddelas att elbolaget Pacific Gas and Electric tänker stänga sina båda reaktorer i Diablo Canyon 2024 och 2025 när driftstillstånden går ut eller måste förnyas. Detta trots att de båda räknas till USA:s mest välskötta och säkra. I deras ställe ska Kalifornien satsa på förnybar energi.

Diablo Canyon producerar idag 9 procent of Kaliforniens elektricitet och 20 procent av Pacific Gas and Electric’s elkraft, varför det krävs stora investeringar i sol och vind för att ersätta de båda reaktorerna. Det främsta skälet till stängningen är att 50 procent av den totala elproduktionen ska ersättas med förnybart 2030. 

Som alltid inställer sig frågan om delstatens elnät kan klara den intermittenta vind- och solkraften. Kan det inte det, måste man lita till naturgas som automatiskt ger högre utsläpp av växthusgaser. Man bör också vara medveten om att det kan ta mellan 4 och 8 timmar att starta ett gaskraftverk från det att det ställts av. 

Notan kommer att bli hög. Räknat i dagens priser kommer det att kosta kalifornierna 15 miljarder dollar att ersätta Diablo Canyon med energi från solkraft.

Alla utredningar visar att de stora problemen uppstår när människor kommer hem från sina arbeten och solen är på väg eller redan har gått ner. Samtidigt stiger elkonsumtionen kraftigt under några timmar. Det illustreras av det ”duck diagram” som återges här. Den långa halsen på ankan visar toppkonsumtionen vid hemkomsten, den svällande magen illustrerar vad som brukar kallas ”överproduktion” av el, alltså när solen producerar som mest och när andra typer av elproduktion också är igång.

Därför överväger de kaliforniska myndigheterna att koppla in sig på andra elnät i de västra delstaterna och köpa tillskottsenergi från andra leverantörer. Men det kan innebära att en del av leveranserna kommer från kärnkraftverk! Ett annat alternativ skulle vara att lagra energin i stora batterier (måhända från Musk) – frågan är bara till vilken kostnad?

Skeppsgossens sagesman erinrar också om att varje gång ett kärnkraftverk stängts så har strömmen från det ersatts med el från fossila bränslen. Så skedde också när kärnkraftverket i San Onofre stängdes. Efter den stängningen får Kalifornien nästan 60 procent av sin elektricitet från naturgaseldade kraftverk. Någon har räknat ut att CO2-utsläppen från dessa motsvarar utsläppen från ungefär 2 miljoner bilar.

Förhoppningsvis kommer de kvarvarande reaktorerna i Sverige att få fortsätta leverera ren och stabil elenergi i många år till. Annars hamnar vi i samma situation som Kalifornien tack vare idiotiska dagdrömmare och narrar som tror att CO2 är en fara för mänskligheten, fast kärnkraften är den renaste och mest pålitliga energikälla vi har.

Till och med japanerna har tänkt om efter reaktorhaveriet i Fukushima. Enligt World Nuclear News kommer inte mindre än sju japanska reaktorer troligen att tas i drift redan nästa vår och ytterligare 12 under 2018.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare