Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 7 augusti 2016

Den nya "klimatvetenskapen"

Översvämning orsakad av väder.
Härom kvällen visade Aktuellt bilder från de sydöstra delarna av Sverige som inte fått tillräckligt med regn under vintern och våren för att hålla grundvattennivån uppe. Så torrt i markerna i Östergötland och Småland har man inte haft det på 50 år, hette det. Därför kan man i förlängningen tvingas nödslakta en del av sina besättningar. Inte oväntat hade tjänstgörande meteorolog Helen Thronstad förklaringen – det förändrade klimatet. Och hennes prognos för framtiden var pessimistisk: just de här delarna av vårt avlånga land kommer kanske att få leva med torka och missväxt.

Till och med en väderamatör som eder Skeppsgosse har lärt sig skillnaden mellan klimat och väder, men det är en skillnad som SMHI:s talespersoner gärna bortser från. Att det regnat lite i de sydöstra delarna av Sverige under 2015 och 2016 stämmer säkert, men med tanke på att detta har hänt tidigare betyder det ju inte per automatik att klimatet håller på att förändras till det torrare. Om det nu hänt för 50 år sen, varför kan det inte hända igen?

Skeppsgossens enkla (och ovetenskapliga) tumregel att hålla begreppen ”väder” och ”klimat” isär är att väderförändringar inträffar med viss regelbundenhet under perioder på låt oss säga några och upp till kanske 100 år, medan klimatförändringar som regel tar några tusen år på sig innan de märks.

Ibland tycks dagens meteorologer och klimatforskare inte veta på vilket ben de ska stå. Skeppsgossen läste härförleden följande uttalande: ”Att analysera enskilda väderhändelser är problematiskt, av i huvudsak två skäl: Vädret varierar naturligt, även utan klimatförändringar, och den globala uppvärmningen kan vara endast en av åtskilliga faktorer som påverkar en viss väderhändelse.” Heureka!

Ett färskt exempel på hur galet det kan bli är översvämningarna i Frankrike och Tyskland i maj. Då skyndade sig experterna att skylla händelserna i Frankrike på klimatförändringarna – men i fallet Tyskland var de inte alls lika säkra, trots att översvämningarna i Tyskland orsakades av samma lågtryck som drabbade norra Frankrike några dygn senare. Har vi inte öppna gränser i Europa som tillåter också klimat och/eller väder att passera fritt?

En förklaring till skillnaden är att vädergubbarna i de båda länderna nöjde sig med att jämföra data och observationer från sitt eget land och inte från  grannens. Att det regnade mer än lovligt under ett dygn i Tyskland kan ingen förneka. Men data visade på en tydlig nedgång i ettdygns-nederbörden i regionen och det var bara en enda klimatmodell som visade på en liten ökning orsakad av klimatförändringen. Alltså kunde meteorologerna inte styrka sambandet.

I fallet Frankrike visade alla datamodeller däremot på en trolig kraftig ökning av nederbörden i Loire- och Seinebäckena medan observationerna talade för motsatsen. Följaktligen satte meteorologerna större tilltro till datormodellerna. Här fanns ett klart och entydigt samband med klimatförändringen, ansåg de.

Det är detta som idag betecknas som “klimatvetenskap”.


Översvämning orsakad av klimatförändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare