Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 10 maj 2012

Vanliga kondensstrimmor - eller?


För en del år sen pratades det rätt mycket om ”chemtrails” eller kemikaliespår på himlen. De påstås skilja sig från jetplanens vanliga kondensstrimmor och bildar ofta ett slags svårförklarade mönster. Nu är kemikaliespåren på tapeten igen efter ett seminarium om klimatet som hållits i San Diego.


Åsikterna om vad syftet med dessa strimmor ska vara varierar ganska markant enligt Wikipedia. Några förslag är kontroll av vädret, ett sofistikerat militärt radarsystem, biologisk krigföring och ockulta syften. Det hävdas av konspirationsteoretikerna att kemikaliespår förekommer över stora delar av världen.

Enligt klimatforskaren Cliff Harris besprutas högt liggande lager i stratosfären med mycket små glasfiberpartiklar överdragna med aluminium. På så sätt reflekteras en stor del av solstrålningen och den påstådda globala uppvärmningen hejdas. Besprutningen sker över delar av Nordamerika och Europa, nästan dagligen.

Vid det nämnda seminariet i San Diego påstod David Keith vid universitet i Calgary att “USA och många Nato-länder försöker rädda planeten från att bli alltför varm genom besprutningen”.

Cliff Harris tillhör dem som kritiserar detta slags ”geoengineering” och menar att teknikerna leker Gud. Ty detta är MYCKET FARLIGT! säger han. Se bara på alla tornadon, översvämningar och torrperioder som drabbat USA (och som underförstått kan bero på aluminiumsprejandet). Det handlar också om enorma mängder aluminium och andra tungmetaller som på det här sättet dumpas över stora landområden: hela 10 miljoner megaton enligt Cliff Harris.

Karen Johnson, före detta senator från Arizona, har också varnat för följderna när alla dessa metallpartiklar faller ned på träd, växter, djur, människor och vattentäkter. Hon skyller ökningen av alzheimer, demenssjukdomar och stroke på de kraftigt höjda nivåerna av kadmium, kvicksilver och aluminium i blodet, urinen och håret hos äldre människor. Hårprover från barn har också visat på förhöjda nivåer och kan vara en orsak till autism.

Stora skogsområden i de västra staterna hotas, säger hon, och när skogen brinner exploderar träd med höga aluminiumhalter som bengaliska eldar. Och apropå väststaterna varnas människor från att dricka smältvatten från Mount Shasta, eftersom det numera innehåller så höga halter av aluminium, orsakade av nedfallet från skyn.

Cliff Harris beklagar att det här projektet i stort sett har tigits ihjäl av media. De som leder försöken med kemikaliesprejning säger att de har varit mycket framgångsrika. Somrarna 2009, 2010 och 2011 har varit de tre svalaste i norra och mellersta Kalifornien. Men inget har sagts eller skrivits om följderna av detta bombardemang av giftämnen.

Jordprover från centrala Iowa visar på en massa otrevligheter som inte borde finnas i dem: 6 olika slags bakterier (inkl. mjältbrand), 9 kemikalier, 26 tungmetaller som arsenik, guld, bly, kvicksilver, silver, uran och zink plus en massa virus och giftiga svampsporer. Färska vattenprover från Nordamerika och många Natoländer visar på ”farligt höga halter av tungmetaller som aluminium, barium och strontium”.

Skeppsgossen är inte någon anhängare av konspirationsteorier, men i det här fallet borde det finnas plats något slags debatt i media. Att den amerikanska försvarsindustrin skulle erkänna att den sysslar med geoengineering för att bli herrar över väder och klimat är väl inte troligt – den första frågan måste i stället bli om det överhuvudtaget finns någon substans i påståendena.

Påstått "besprutningsplan" och sprutmunstyckena
(bilderna från Internet).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare