Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 19 maj 2012

Romklubben och antihumanismen

Ökande koldioxidhalter kommer sannolikt att leda till en höjning av den globala medeltemperaturen med två grader år 2052, hävdar tankesmedjan Romklubben i en ny rapport.


Det är norrmannen Jørgen Randers som står för denna gamla uppåt-väggarna-nyhet i “2052: A Global Forecast for the Next Forty Years”. Där heter det också att mänskligheten riskerar att gå under om vi fortsätter att överkonsumera och tänka kortsiktigt bla…bla…bla. Andra förutsägelser handlar om var vi kan förvänta oss den största befolkningsökningen i framtiden. Den sker inte helt oväntat i Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika, medan Förenta staterna och Europa kan räkna med en stagnation i befolkningstillväxten.

“Många får en högre levnadsstandard, men till priset av globala klimatförändringar,” säger Randers och tillägger att antalet fattiga trots det kommer att förbli konstant runt 3 miljarder 2052.

Och sen kommer Randers in på Romklubbens gamla käpphäst om att det behöver inrättas en global överstatlig myndighet som håller oss andra i skinnet.

“Vi behöver ett mer långsiktigt styrsystem. Det är osannolikt att de enskilda regeringarna har styrka nog att tvinga marknaderna till klimatvänliga lösningar, och vi kan inte utgå från att marknadskrafterna arbetar för mänsklighetens bästa.”

Randers var en av författarna till boken “Tillväxtens gränser” som kom 1972. Den hävdade att om samhällsutvecklingen fick fortgå ohämmat så skulle vi snart nå gränsen för ekonomisk tillväxt.

Skeppsgossen har sedan gammalt ett horn i sidan till den fascistiska elit som kallar sig Romklubben och vars medlemmar är avdankade politiker, forskare, militärer och allehanda andra antihumanistiska typer. Klubben var faktiskt en av inspiratörerna till allt skitsnack om den globala uppvärmningen som kostat och fortfarande kostar industriländernas skattebetalare miljarder kronor varje år.

"Under sökandet efter en ny fiende som vi kunde förenas mot kom vi på idén om att nedsmutsning av miljön, hotet om den globala uppvärmningen, vattenbristen, hungersnöd och sådant passade in… Allt detta orsakas av människan... och därför är människan den verkliga fienden… Vi tror att mänskligheten behöver en gemensam motivation, en gemensam motståndare för att kunna inrätta en världsregering. Det spelar ingen roll om denna gemensamma fiende verkligen existerar eller om den är påhittad för att tjäna sitt syfte.”

Dr Robert Zubrin har i sin bok ”Merchants of Despair” diskuterat den antihumanistiska rörelse som Romklubben och dess följeslagare miljörörelsen representerar. I en intervju säger han så här:

“Antihumanismen är ett trossystem som gör gällande att människorna inte gör annat än förstör, att de i grunden är en ohyra vars aktiviteter, ambitioner och antal måste allvarligt begränsas, och därför måste någon ges makten att göra det. Väsentligen är det ett argument för tyranni, förtryck och ytterst folkmord.”

Zubrin erinrar om att sådana idéer alltid förts fram av dem som vill skaffa sig mer makt eller hitta en ursäkt för att sätta sig på andra. Det handlar ofta om ”en obekväm sanning”, ett begrepp som använts av bland andra Malthus, Darwin, Hitler och Alexander King som var en av Romklubbens grundare. Al Gore försöker förvandla antihumanismen till en global kult, och i sin bok använder han ord som “en mission” och ”en moralisk och andlig utmaning”.

Korståget mot den globala uppvärmningen handlar egentligen inte om att förändra vädret, menar Zubrin, utan om att organisera en mobb som stöder Gores totalitära ambitioner. Alla antihumana rörelser under de senaste 200 åren har använt pseudovetenskapliga argument för att få folk att bereda sig inför ett kommande stålbad av det ena eller det andra slaget – krig, etnisk rensning eller som idag klimatförändringarna.

För var dag som går blir det allt tydligare vilken agenda de gröna och miljörörelsen har. Det gäller över hela världen och inte minst i Sverige, där kritiska röster vanligen förtigs och inte får utrymme i media. Ett skräckexempel är SVT, vars Vetenskapsredaktion numera utan att skämmas det minsta presenterar idel larmrapporter om klimatförändringar, höjningar av havsnivåerna och andra lögner utan att rodna. Skeppsgossen återkommer till några av dessa i ett kommande inlägg. Tills dess - fortsätt att misströsta och förvånas över hur mycken dårskap det finns i världen!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare