Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 10 juni 2012

Billig elkraft ratas för dyr vindkraft

Vacker vattenkraft som ratas för vindsnurrorna
I kanadensiska Financial Post har Skeppsgossen hittat en intressant analys av vindkraftens kostnader i provinsen Ontario. Där finns ett statligt ägt kraftbolag, Ontario Power Generation (OPG), som gör allt mindre vinster på grund av satsningen på förnybar energi, läs vindkraft. Även om siffrorna gäller för Ontario är de till en del relevanta också för vårt land. Notera att priserna anges i kanadensiska dollar.Det är kanadensiska staten som tvingat OPG att stänga sina koleldade kraftverk. Det medförde givetvis minskad elproduktion och minskade intäkter. Minskningen upgick till 3,9 terrawattimmar, ett bortfall som kompenserades av vindkraften. Så långt var allt gott och väl. Men vindkraften kostade elkonsumenterna 135 miljoner dollar per Twh eller totalt 526 miljoner för de 3,9 Twh som levererades till Ontario 2011. Enligt senaste bokslutet säljer OPG kärnkraft för 55 miljoner per Twh och oreglerad vattenkraft från Niagarafallen för 32 miljoner per Twh.

Det innebär att om kraftbolaget levererat samma mängd el som vindkraften så skulle konsumenterna ha tjänat skillnaden mellan 32 miljoner per Twh för vattenkraft och de 135 miljoner de betalade för vindkraften. De 3,9 Twh vindkraft som konsumenterna fick betala 526 miljoner dollar för skulle då ha kostat 125 miljoner – en besparing på 400 miljoner!

Till saken hör att vindkraften är privatiserad. Exploatörerna har tjänat över 1,3 miljarder dollar och kan se fram emot ännu större intäkter om utbyggnaden får fortsätta enligt planerna. I så fall kommer dagens 1 800 megawatt att öka till 8 400 megawatt. Vindkraften medför också andra kostnader – när den ger ett överskott exporteras elen till i huvudsak USA till underpris. Lägg därtill alla andra problem som följer med utbyggnaden, t.ex. människor som tvingats flytta från sina hem och tusentals fåglar som mals sönder av turbinbladen (det sker i både USA och Kanada men av någon anledning inte i Sverige).

Läs också Jonny Fagerströms många utmärkta artiklar på http://www.theclimatescam.se/3 kommentarer:

 1. Vattenkraftverket vid Niagarafallet är gammalt och avskrivet. Att bygga ett nytt kraftverk där som tar en större andel skulle ge ett högre pris.

  Ontario får inte själva besluta om utbyggnad av Niagarafallet. Det är ett avtal mellan USA och Kanada som avgör hur mycket vatten Ontario får ta till sina vattenkraftverk.

  I Ontario byggs det två nya kärnkraftverk som var planeradea att tas i drift 2013. På grund av förseningar blir det tidigast 2016. Av Ontarios 20 kärnkraftverk är 2 tagna ur drift och 2 är under renovering. De som är tagna ur drift kanske kommer att renoveras. Några av reaktorerna är renoverade. Elen från en renoverad reaktor är mer än dubbelt så dyr som från en orenoverad reaktor, men ändå billigare än från en ny reaktor.

  Kostnadskalkylen för el från de nya reaktorerna ligger för närvarande på över 100 $/MWh, vilket är nästan det dubbla jämfört med kalkylerna. Det är troligt att man Kanada renoverar befintliga reaktorer istället för att bygga nya. Kostnadsstegringarna för de två som byggs har gjort att beslut om att bygga fler reaktorer hela tiden skjuts upp.

  Att renovera tekniken i en tungvattenreaktor tar flera år. Reaktorn skall gärna få stå avställd i flera år så värsta radioaktiviteten klingat av.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentaren! Jag kan dock inte förstå varför det skulle vara till nackdel för Ontarios elkonsumenter att vattenkraftverket vid Niagarafallen är "gammalt och avskrivet". Det viktiga är väl att det fortfarande genererar elektricitet - och dessutom till lågt pris? Efter vad jag förstår så hade det varit bättre om man moderniserat vattenkraften och kanske också kärnkraftverken i stället för att betala dyra pengar för privatproducerad vindkraft. Det tycks ju som om Ontario i likhet med Sverige inte direkt lider brist på el.

   Radera
  2. När man jämför kostnader mellan olika typer av kraftproduktion så blir det fel om jämför äldre avskrivna kraftverk med nya som har höga avskrivningskostnader. Elen från ett äldre kärnkraftverk kostar bara tredjedelen så mycket som från ett nytt. Det är ännu större skillnad för vattenkraft och vindkraft.

   Radera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare