Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 4 juni 2012

Kina-rapport: 35 procent fler koraller 2100

Försurningen av världshaven är ett återkommande inslag i klimatnarrarnas skrämselpropaganda. Under färden mot Rio-konferensen har Skeppsgossen haft anledning att både diskutera fenomenet med några av passagerarna och ta sig en och annan klunk ”sodavatten”.


Datormodeller förutsäger att världshaven, som väger 300 gånger mer än alla gaser i atmosfären, håller på att surna på grund av all den koldioxid vi släpper ut. CO2 är ju vattenlösligt och hur mycket som absorberas av vattnet beror dels på mängden CO2 i luften och dels på temperaturen i vattnet. Ju kallare vatten desto mer CO2 tas upp.
Var och en som har en Soda Stream vet att när man skickar ner koncentrerad CO2 under högt tryck i kallt vatten så får man sodavatten. Det kan ha en surhetsgrad (pH) så låg som 4, vilket är mer än 1000 gånger surare än neutralt vatten som har pH 7.

Men haven är mycket varmare och trycket hos atmosfäriskt CO2 mycket lägre. Därför håller öppet hav i medeltal ett pH-värde på 8, alltså 10 gånger mer alkaliskt än neutralt vatten. Att kalla det ”surt” är med andra ord en grov överdrift, typisk för dem som lever på att skrämma de lättskrämda.

Det finns heller inga mätningar som visar att pH-värdet i världshaven ändrar sig mer nu än tidigare i historien – bara datormodeller. Historiskt sett är faktiskt CO2-halterna i atmosfären nu rekordlåga. Koraller och andra havslevande organismer har blomstrat vid betydligt högre CO2-halter än de vi har idag.I en ny rapport publicerad i en kinesisk vetenskaplig tidskrift skriver författarna att deras forskningsresultat entydigt visar att högre CO2-halter främjar koralltillväxten. Enligt dem kan vi räkna med att korallerna kommer att öka med 35 procent fram till år 2100 och att inga korallrev kommer att försvinna i framtiden.

Som vanligt är IPCC:s larmrapporter vetenskapligt ogrundade och ett led i panelens klimatpropaganda. Alla växter på land och i vatten frodas vid högre CO2-nivåer. Det är just CO2 som ger alger, plankton och andra havslevande organismer den näring de behöver för att utvecklas.

”Sodavatten”-hotet handlar inte alls om surhetsgraden i världshaven. Det är ett led i en politik som går ut på att fördriva yrkesfiskare från Korallhavet på samma sätt som samma människor vill fördriva boskapsfarmarna från grässlätterna, skogsarbetarna från skogarna och gruvarbetarna från kolgruvorna, skriver en australisk bloggare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare