Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 18 juni 2012

Mer om Rio

Det framstår allt tydligare att det yttersta syftet med den nya gröna agendan är att ge troende byråkrater och aktivister större makt. När de inte kom hela vägen fram med klimathotet började de i stället varna för att den biologiska mångfalden hotas. Det är ett katastrofscenario som passar väl in i programmet för den pågående Riokonferensen.


Det finns emellertid inga vetenskapliga belägg för att hundratals eller till och med tusentals arter löper risk att utrotas. Av de 191 fågel- och däggdjursarter som försvunnit sedan 1500-talets början levde 95 procent på öar där de föll offer för rovdjur och sjukdomar som införts av människan, säger ekologen Craig Loehle. Klimatförändringar har bevisligen aldrig lett till att någon art försvunnit och Greenpeaces och WWF:s prat om massdöd är rent nonsens.

Tvärtom utgör de program som omhuldas av deltagarna i Riokonferensen ett reellt hot mot jordens växt- och djurliv. Genom att bannlysa fossila bränslen och öka användningen av förnybara energikällor och genom att försämra levnadsstandarden för människorna i de rika länderna permanentar man fattigdom, sjukdom och barndödlighet i de fattiga delarna av världen.

Idag saknar över 1,5 miljarder människor elektricitet. Nära dubbelt så många lever på mindre än 2 dollar om dagen. Miljoner dör varje år av sjukdomar som enkelt kunde ha utrotats om de haft tillgång till billig elektricitet för kylskåp, kliniker och sjukhus, rent vatten, fungerande avlopp och industri som ger arbete och höjd standard.

Utan tillgång till elektricitet tvingas människor att fortsätta laga sin mat över öppen eld, med lungsjukdomar och luftföroreningar som följd. Indirekt förstör detta gorillornas och andra djurs habitat i och med att människorna måste hugga ner skogarna för att få bränsle.

Vindkraftverken skivar fåglar och spränger lungorna på fladdermöss – i alla länder utom Sverige där de inte gör någon skada alls på djurlivet enligt narrarna på naturskyddsföreningen. Vindsnurror och solanläggningar tar upp miljontals tunnland odlingsmark och annan natur för att städer och tätorter ska få dyrbar och oberäknelig el. De kräver reservaggregat och långa kraftledningar, de gör av med miljoner ton betong, stål, koppar, glasfiber, polymerer och sällsynta jordmetaller som mestadels finns i outvecklade länder utan naturskydd. Etanol utvunnen ur majs kräver tiotals miljoner tunnland åkermark, miljarder liter vatten, miljoner ton gödsel och bekämpningsmedel och enorma mängder bränsle.

De flesta inser “den gröna ekonomin” tjänar politiska och ekonomiska intressen. Så här skriver en brittisk organisation: “Ur denna trojanska häst kommer det födas nya marknadsbaserade mekanismer som ger den finansiella sektorn ännu större makt över jordens resurser”. Människors rättigheter till vatten, energi och mat finns inte med på dagordningen i Rio, vilket säger åtskilligt om vad det är för krafter som dikterar den politiska agendan för framtiden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare